Chính sách bảo mật ứng dụng Dương Ngọc Thái NC Hay Nhất

Chính sách bảo mật ứng dụng Dương Ngọc Thái NC Hay Nhất

Âm thanh (không bao gồm video) được bộ thông tin truyền thông cho phép Ringtones Free Store sử dụng miễn phí tới năm 2099 : Giấy phép số 498/GP-BTTTT.

Âm thanh (không bao gồm video) được chính phủ Việt Nam cho phép Ringtones Free Store sử dụng cho việc truyền bá văn hóa Việt Nam đi khắp thế giới: Giấy phép số 498/GP-CPVN.

Nếu có vi phạm bản quyền vui lòng liên hệ Ringtones Free Store

Chính sách quyền riêng tư này giải thích, cách chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu ành phố của vị trí của bạn. Chúng tôi xử lý những dữ liệu này để điều chỉnh cài đặt ngôn ngữ và tiền tệ cho bạn. Ứng dụng không có theo dõi vị trí địa lý, chúng tôi không theo dõi chuyển động của bạn. Dữ liệu đó cũng có thể được sử dụng cho quảng cáo và phân tích (để biết thêm thông tin, vui lòng, kiểm tra các phần Quảng cáo và Phần mềm Analytics);

- Thông tin thiết bị của bạn. Những dữ liệu này bao gồm hệ thống vận hành của thiết bị và phiên bản Ứng dụng CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Dương Ngọc Thái NC Hay Nhất bạn sử dụng, ID thiết bị (số nhận dạng), ngôn ngữ thiết bị, nhãn hiệu và kiểu máy của thiết bị. Bằng cách xử lý thông tin này, chúng tôi sẽ kiểm tra xem Ứng dụng trên thiết bị của bạn có cần cập nhật hay không và bạn cần phiên bản nào, trong trường hợp cần cập nhật. Dữ liệu đó cũng có thể được sử dụng cho quảng cáo và phân tích (để biết thêm thông tin, vui lòng, kiểm tra các phần Quảng cáo và Phần mềm Analytics);

- Thông tin về giao dịch mua trong Ứng dụng của bạn, chẳng hạn như số nhận dạng thanh toán, loại và số lượng sản phẩm, cũng như giá bằng nội tệ của bạn. Chúng tôi không bao giờ thu thập hoặc xử lý bất kỳ thông tin thanh toán nào, chẳng hạn như số thẻ ngân hàng, thời hạn hiệu lực của nó, tên của bạn như được ghi trên thẻ ngân hàng, v.v.

- Thông tin về các sự kiện trong Ứng dụng CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Dương Ngọc Thái NC Hay Nhất, chẳng hạn như thành tích của bạn trong Ứng dụng, đã hoàn thành cấp độ Ứng dụng và các hành động được thực hiện trong Ứng dụng, v.v.;

- Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi giải quyết nhóm trợ giúp & hỗ trợ của chúng tôi hoặc liên lạc với chúng tôi thông qua các cộng đồng chính thức của chúng tôi trong các mạng xã hội.

- Thông tin về nhà cung cấp mạng, loại trình duyệt, ngôn ngữ, phiên bản Ứng dụng, số nhận dạng quảng cáo trên thiết bị di động của bạn (chẳng hạn như Google GAID), địa chỉ IP của thiết bị và loại kết nối mạng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin này với sự giúp đỡ của các đối tác của chúng tôi để cung cấp cho bạn quảng cáo, được chọn để đáp ứng nhu cầu và sở thích của bạn và phân tích (để biết thêm thông tin, vui lòng kiểm tra các phần của Quảng cáo trong thiết lập của bạn).

- Cuối cùng, chúng tôi có thể xử lý thông tin về bạn, được cung cấp cho chúng tôi bởi bất kỳ đối tác nào của chúng tôi, miễn là đối tác đó có quyền chia sẻ thông tin đó với chúng tôi.

Chúng tôi có cung cấp cho bên thứ ba dữ liệu cá nhân của bạn không?
Vâng. Đối với mục đích phân tích và quảng cáo, chúng tôi sử dụng các dịch vụ và giải pháp do bên thứ ba cung cấp. Các bên như vậy xử lý các dữ liệu này thay mặt chúng tôi và các giải pháp kỹ thuật tương ứng đại diện cho một phần của Ứng dụng CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Dương Ngọc Thái NC Hay Nhất. Bất kỳ việc chuyển dữ liệu cá nhân nào của bạn cho bất kỳ đối tác nào của chúng tôi đều được thực hiện, miễn là các bên thứ ba đó tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành, bao gồm, nhưng không giới hạn trong Quy định bảo vệ dữ liệu chung 2016/679. Mọi việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba đều dựa trên thỏa thuận với bên thứ ba đó và chúng tôi đảm bảo rằng bên thứ ba tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành, trừ khi chúng tôi có quyền theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành để chuyển dữ liệu cá nhân mà không có thỏa thuận bằng văn bản (ví dụ: nếu bạn đã đồng ý với bên thứ ba đó để có được cá nhân của bạn dữ liệu từ chúng tôi).

Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể chuyển thông tin về bạn cho các bên thứ ba khác (ví dụ: bộ điều khiển dữ liệu cá nhân độc lập), nếu chúng tôi có nghĩa vụ hoặc được phép làm như vậy theo luật hiện hành. Nếu đúng như vậy, chúng tôi sẽ chuyển thông tin đó trong khi tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành, bao gồm, nhưng không giới hạn trong Quy định bảo vệ dữ liệu chung 2016/679.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?
Chúng tôi xử lý tất cả dữ liệu chúng tôi thu thập miễn là bạn sử dụng Ứng dụng CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Dương Ngọc Thái NC Hay Nhất và 30 tháng sau khi bạn ngừng sử dụng Ứng dụng CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Dương Ngọc Thái NC Hay Nhất. Nếu bạn không sử dụng Ứng dụng CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Dương Ngọc Thái NC Hay Nhất trong 30 tháng liên tục, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân của bạn khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi, cũng như yêu cầu xóa tương tự từ bất kỳ bên thứ ba nào mà dữ liệu của bạn có thể được chuyển đến. Chúng tôi có thể xóa dữ liệu cá nhân của bạn sớm hơn nếu chúng tôi không cần xử lý dữ liệu đó nữa.

Chúng tôi có xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân của trẻ em?
Chúng tôi không sử dụng Ứng dụng CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Dương Ngọc Thái NC Hay Nhất để cố tình thu thập dữ liệu từ hoặc tiếp thị cho trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn tin rằng chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức hợp lý để ngăn chặn xử lý dữ liệu đó và xóa nó càng sớm càng tốt.

Bạn có quyền gì đối với dữ liệu cá nhân của bạn?
Bạn được hưởng các quyền được cung cấp cho bạn bởi Pháp luật và các hành vi lập pháp hiện hành khác có hiệu lực xuyên biên giới. Theo quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành, nếu bạn là công dân EU và nằm trong phạm vi của chủ thể dữ liệu, bạn có quyền sau: quyền truy cập, quyền cải chính (sửa), quyền xóa (xóa) , quyền phản đối, quyền rút lại sự đồng ý, quyền chuyển dữ liệu, quyền hạn chế xử lý.

Quyền truy cập
Bạn có quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi xử lý. Để truy cập dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng gửi cho chúng tôi một tin nhắn mô tả yêu cầu của bạn thông qua dịch vụ trợ giúp & hỗ trợ của chúng tôi trong Ứng dụng CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Dương Ngọc Thái NC Hay Nhất hoặc thông tin liên hệ ngay dưới trang chủ của nhà phát triển Ứng dụng CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Dương Ngọc Thái NC Hay Nhất.

Quyền cải chính (chỉnh sửa)
Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi thay thế bất kỳ dữ liệu không chính xác nào về bạn bằng dữ liệu chính xác. Nếu bạn nghĩ rằng dữ liệu chúng tôi xử lý không đầy đủ cho mục đích xử lý như được nêu trong Chính sách bảo mật này, bạn có thể yêu cầu chúng tôi hoàn thành dữ liệu cá nhân của bạn cho phù hợp. Để chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng gửi cho chúng tôi một tin nhắn mô tả yêu cầu của bạn thông qua dịch vụ trợ giúp & hỗ trợ của chúng tôi trong Ứng dụng CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Dương Ngọc Thái NC Hay Nhất hoặc thông tin liên hệ ngay dưới trang chủ của nhà phát triển Ứng dụng CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Dương Ngọc Thái NC Hay Nhất.

Quyền xóa (xóa)
Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa hoàn toàn dữ liệu cá nhân của bạn. Để xóa dữ liệu cá nhân của bạn (đã xóa), vui lòng gửi cho chúng tôi một tin nhắn mô tả yêu cầu của bạn thông qua dịch vụ trợ giúp & hỗ trợ của chúng tôi trong Ứng dụng. Xin vui lòng, được thông báo rằng chúng tôi sẽ không xóa ID Ứng dụng của bạn, vì chúng tôi cần giữ nó cho hồ sơ nội bộ của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ xóa tất cả dữ liệu có thể giúp chúng tôi nhận dạng bạn; do đó, ID Ứng dụng của bạn sẽ không được coi là dữ liệu cá nhân nữa.

Quyền phản đối
Bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp. Để làm như vậy, vui lòng điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư trên thiết bị của bạn: từ chối cá nhân hóa quảng cáo trên Android bằng cách mở Cài đặt Cài đặt, sau đó nhấn vào Google, tùy theo phiên bản hệ điều hành, bạn dễ dàng tìm thấy chức năng tắt cá nhân hóa dữ liệu quảng cáo.

Quyền rút lại sự đồng ý
Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của bạn để xử lý dữ liệu cá nhân. Bất kỳ sự rút lại nào của sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dựa trên sự đồng ý trước khi rút tiền. Để rút lại sự đồng ý của bạn, xin vui lòng, gửi cho chúng tôi một tin nhắn mô tả yêu cầu của bạn thông qua dịch vụ trợ giúp & hỗ trợ của chúng tôi trong Ứng dụng CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Dương Ngọc Thái NC Hay Nhất.

Quyền truy cập dữ liệu
Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi nhận dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn, mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc bằng máy và có quyền truyền các dữ liệu đó sang bộ điều khiển khác. Để chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho bạn, vui lòng gửi cho chúng tôi một tin nhắn mô tả yêu cầu của bạn thông qua dịch vụ trợ giúp & hỗ trợ của chúng tôi trong Ứng dụng CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Dương Ngọc Thái NC Hay Nhất (Nếu mục này không tồn tại trong một số phiên bản của Ứng dụng CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Dương Ngọc Thái NC Hay Nhất , bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua Email của nhà phát triển).

Quyền hạn chế xử lý
Xin lưu ý rằng quyền này chỉ có thể được thực hiện trong tình huống được nêu trong Điều 18 của Quy định bảo vệ dữ liệu chung 2016/679. Để hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng gửi cho chúng tôi một tin nhắn mô tả yêu cầu của bạn và nêu rõ cơ sở hạn chế thông qua dịch vụ trợ giúp & hỗ trợ của chúng tôi trong Ứng dụng CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Dương Ngọc Thái NC Hay Nhất (Nếu mục này không tồn tại trong một số phiên bản của Ứng dụng CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Dương Ngọc Thái NC Hay Nhất , bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua Email của nhà phát triển).

CHÚ Ý
Xin lưu ý rằng sau khi xóa dữ liệu cá nhân của bạn, tất cả các thành tích trong Ứng dụng của bạn (bao gồm cả hàng hóa trong Ứng dụng) có thể vẫn có sẵn cho bạn ở chế độ ẩn danh. Xóa toàn bộ dữ liệu cá nhân của bạn (bao gồm cả thành tích trong Ứng dụng của bạn) có thể được thực hiện theo yêu cầu riêng. Xóa dữ liệu cá nhân là không thể đảo ngược. Bạn sẽ không có cơ hội khôi phục dữ liệu cá nhân của mình.

Chúng tôi cũng chú ý đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (ngoại trừ dữ liệu chúng tôi sử dụng cùng với các đối tác của chúng tôi để phục vụ quảng cáo cho bạn) là cần thiết để cung cấp cho bạn Ứng dụng và dịch vụ được kết nối với Ứng dụng. Nếu bạn chọn rút lại sự đồng ý của mình, bạn có thể phải ngừng sử dụng Ứng dụng.

Làm thế nào bạn có thể gửi tin nhắn cho chúng tôi thông qua dịch vụ trợ giúp & hỗ trợ của chúng tôi trong Ứng dụng?

Trong trường hợp bạn muốn gửi yêu cầu và thực hiện bất kỳ quyền nào được nêu ở trên, vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn sau:

Đi tới menu Cài đặt trong Ứng dụng và nhấn Trợ giúp và Hỗ trợ; chạm vào nút Liên hệ với chúng tôi (một đám mây nhắn tin) ở góc trên bên phải; viết yêu cầu của bạn và gửi nó (Nếu mục này không tồn tại trong Ứng dụng trong một số phiên bản cập nhật trong tương lai, bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua Email của nhà phát triển).

Điều quan trọng là bạn gửi yêu cầu của mình liên quan tới Ứng dụng CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Dương Ngọc Thái NC Hay Nhất kèm thông tin mà bạn xác thực chính xác là người sử dụng gửi trực tiếp từ trong Ứng dụng (hoăc thông qua Email) khiến chúng tôi chắc chắn rằng yêu cầu đó đến từ người dùng.

Quảng cáo
Chúng tôi hiển thị quảng cáo trong Ứng dụng CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Dương Ngọc Thái NC Hay Nhất của mình với sự giúp đỡ của các đối tác quảng cáo bên thứ ba. Chúng tôi tích hợp các công nghệ của họ vào Ứng dụng của chúng tôi, sau đó được các đối tác của chúng tôi sử dụng để chọn quảng cáo đáp ứng sở thích của bạn theo cách tốt nhất. Nếu bạn không muốn nhận quảng cáo được nhắm mục tiêu, xin vui lòng, điều chỉnh cài đặt của thiết bị.

Phân tích

Để phân tích các khía cạnh khác nhau của chức năng trong Ứng dụng CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Dương Ngọc Thái NC Hay Nhất, chúng tôi cần thu thập và xử lý một số thông tin nhất định liên quan đến sự tương tác của bạn với Ứng dụng. Thông tin đó bao gồm dữ liệu vị trí của bạn, thông tin về thiết bị và dữ liệu quảng cáo của bạn. Nó cũng có thể bao gồm thông tin về các lỗi của chức năng Ứng dụng. Đối với mục đích này, chúng tôi sử dụng các công nghệ và giải pháp được cung cấp bởi các bên thứ ba - đối tác phân tích của chúng tôi. Chúng tôi tích hợp các công nghệ như vậy vào Ứng dụng và các đối tác của chúng tôi xử lý dữ liệu thay mặt chúng tôi để cung cấp cho chúng tôi các phân tích.

Xử lý dữ liệu cho mục đích phân tích dựa trên lợi ích hợp pháp của Bên cấp phép - phân tích dữ liệu về Ứng dụng CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Dương Ngọc Thái NC Hay Nhất cho mục đích thương mại. Analytics giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người dùng, cập nhật và phát triển Ứng dụng của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó để sửa lỗi Ứng dụng, đánh giá thành phần nhân khẩu học của người dùng, xác định những tính năng nào cần thêm vào Ứng dụng hoặc liệu chúng tôi có cần dịch Ứng dụng sang ngôn ngữ khác hay không.

Liên hệ chúng tôi
Trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại trang chủ của nhà phát triển Ringtones Free Store hoặc qua bài đăng thường xuyên tại địa chỉ được nêu dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn ngay khi có thể. Nếu bạn gửi cho chúng tôi một yêu cầu liên quan đến việc thực hiện bất kỳ quyền nào của bạn được nêu trong Chính sách bảo mật này (Bạn có quyền gì đối với dữ liệu cá nhân của bạn? ), Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn gửi lại thông tin xác thực bạn sử dụng Ứng dụng CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Dương Ngọc Thái NC Hay Nhất. Xin lưu ý rằng để thực hiện một số quyền đối tượng dữ liệu của bạn, chúng tôi có thể được pháp luật yêu cầu xác minh danh tính của bạn.

Người kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn là Ringtones Free Store LTD., Địa chỉ cụ thể của công ty được ghi rõ dưới trang chủ nhà phát triển cũng như Website, Fanpage của nhà phát triển Ringtones Free Store

Link App:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ringtonesfree.duongngocthai.worldmusic

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TFBOYS - Ringtones Free

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Alan Walker Ringtones Free

Bee Gees Top Famous Ringtones